Klubbhåndbok

Klubbhåndboka forteller hvordan vi driver klubben. Styret er ansvarlige for å vedlikeholde klubbåndboka, og informere resten av klubben når det gjøres endringer.