Refusjonsskjema

Her er refusjonsskjema som skal benyttes dersom du har hatt utlegg for klubben. Husk å legge ved kvitteringer. Det er ønskelig at kvitteringer så langt som mulig kun inneholder det som tilhører av utlegg til klubben.

Skjema og kvittering sendes direkte til kasserer o.p.hobberstad@gmail.com med kopi til Østensjø IBK ostensjoibk@gmail.com