Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 7.desember 2020

 

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 7.desember 2020

Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre
suppleringsvalg av to medlemmer og ett varamedlem til Kontrollutvalget
samt ett varamedlem til Valgkomitéen.

Deltakelse krever påmelding, se vedlegg for Innkalling og Sakliste

Innkalling_og_Saksliste_Ekstraordinært_Årsmøte_17112020