Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes 15.3. kl.19 i Oppsal Arena (Møterom til høyre for kiosken).
Forslag til saker sendes styret (henrik.osteby@dnb.no) innen 7.februar.
Har du forslag til styremedlemmer sendes dette valgkomiteens leder Morten Lukacs(morten.lukacs@gmail.com).