Innkalling til årsmøte i Østensjø IBK – endring


Styret innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes torsdag 30.mars kl 18-21 på Østensjø skole, Østensjøveien 112, 0682 Oslo, altså en uke senere enn opprinnelig annonsert


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 16.mars til ostensjoibk@gmail.com på følgende format:
Saksforslagets ordlyd:
Sakens begrunnelse:
Avsender (eller ønsker å være anonym):

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider www.ostensjoibk.no . For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Østensjø IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett gjelde NIF sine standarder. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tom-Erik Valsø, styreleder og ansvarlig for årsmøtet] kontaktes på tlf 93441138 eller tomerikv@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret