Innkalling Årsmøte 2021

Innkalling Årsmøte 2021
Styret innkaller til digitalt Årsmøte i Østensjø IBK mandag 22.mars 2021
kl 18.00
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig
for medlemmene senest én uke før årsmøtet (se innkalling).

Forslag som ønskes behandle på årsmøtet, må være sendt til styret innen
8.mars 2021 på ostensjoibk@gmail.com.

Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, sender påmelding til
ostensjoibk@gmail.com
Link til Teams møtet vil bli sendt ut registrerte deltakere i forkant av
møtet.

Forslag på kandidater til styret sendes til Valgkomitéen ved Ole Petter
Hobberstad (o.p.hobberstad@gmail.com).

OstensjoIBK-Arsmøte2021

Forslagsskjema_Arsmote_2021