Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes 21.3. kl.17.30 i Oppsal Arena (Møterom til høyre for kiosken).
Forslag til saker sendes styret (henrik.osteby@opt.no) innen 25.februar.
Har du forslag til styremedlemmer sendes dette valgkomiteens leder Morten Lukacs(morten.lukacs@gmail.com).