Årsmøte 21 mars kl 18 på Østensjø skole

Årsmøte i Østensjø IBK holdes torsdag 21 mars kl 18-2030 på Østensjø skole (festsalen, samme sted som i fjor)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meddeles styret innen torsdag 7 mars 2024 og bes sendt på epost til ostensjoibk@gmail.com.
Sakspapirer til årsmøtet gjøres tilgjengelig via Spond og på klubbens hjemmeside https://www.ostensjoibk.no/ senest 14 mars 2024.
Medlemmer 15 år og eldre og alle foreldre ønskes velkommen til årsmøtet!